Ratkaisukeskeinen terapia ja työnohjaus

Otan vastaan terapiaan yksilö- ja pariasiakkaita sekä työnohjaukseen yksilöasiakkaita.

Tavallisimpia syitä yhteydenottoihin ovat työn tai opiskelun haasteet, työuupumus; masentunut, ahdistunut tai stressaantunut olotila; paniikkihäiriötuntemukset, riippuvuudet, ihmissuhdevaikeudet, parisuhteen haasteet ja erotilanteet sekä yleisemmin elämän muutostilanteet kuten työttömäksi jääminen tai eläkkeelle siirtyminen. Myös läheisen vakava sairastuminen on sellainen elämäntilanne, jolloin terapeuttiset keskustelut auttavat jaksamaan.

Asiakkainani käy kaiken kaikkiaan hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Monet asiakkaani ovat harmitelleet viivytelleensä turhaan yhteydenottoa. Siksi kannustan kyselemään ja tutustumaan. Vastaan mielelläni tiedusteluihin. Yhteydenotto ei velvoita tapaamisiin.

Millaista terapiassa on?

Tutustumiskäynnillä keskustelemme asiakkaan toiveista ja odotuksista terapian suhteen. Jatkossa asiakas tuo keskusteluun itselleen merkityksellisiä aiheita, kokemuksia ja tuntemuksia. Terapeuttina tuen tarkentavilla kysymyksillä ja harjoitteilla näiden kokemusten ja tuntemusten sanoittamista.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa kiinnitetään huomiota voimavaroihin ja konkreettisiin pieniin askeliin, joilla voimavaroja hyödynnetään omassa elämänpiirissä. Toivo, mahdollisuudet, tavoitteet ja uudet näkökulmat ovat tapaamisissa vahvasti läsnä.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa nykyisen elämäntilanteen ja tulevaisuuden hahmottaminen on keskeistä. Toisinaan on kuitenkin hyödyllistä ponnistaa siihen menneiden elämäntapahtumien kautta. Oman elämänhistorian kertominen on usein hyvin voimaannuttavaa ja identiteettiä vahvistavaa. Käsittelemme terapiassa elämäntarinaa kunnioittavalla tavalla.

Käytän vastaanotollani voimavaroja ja vahvuuksia kehittäviä harjoitteita yhdistäen niitä kognitiivisen terapian menetelmiin. Elämäntarinaan, kehollisuuteen ja mindfulnessiin (tietoinen läsnäolo) liittyvät harjoitteet ovat usein osa toimivaa terapiaa. Teen myös tarvittaessa rentoutusharjoituksia sekä käytän luovia menetelmiä kuten musiikkia, kuvia ja kirjoittamista.

Hyödynnän erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja sen mukaan, mitä yhdessä asiakkaan kanssa sovimme. Yleensä pääosassa ovat voimaannuttavat keskustelut. Usein ehdotan asiakkaalle kotitehtäviä, joiden kautta terapian havainnot elävät arjen tilanteissa.

Tärkeintä terapiassa on sellainen tunnelma, että asiakkaan on helppoa tulla terapiaan omana itsenään ja juuri sellaisena kuin sillä hetkellä tuntuu. Vaikka terapiassa käsiteltävät asiat olisivat vaikeita, on omien kokemusten sanoittaminen arvostavassa vuorovaikutuksessa usein huojentavaa ja voimaannuttavaa.

Terapian kesto vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, ja arvioimme kestoa yhdessä terapiaprosessin edetessä. Monet asiakkaistani ovat saaneet riittävän tuen toivomaansa suuntaan vain muutamasta tapaamiskerrasta: 4–10 kertaa on tavallinen käyntien määrä. Toisinaan pidempijaksoinen tuki on paikallaan, yksilöllisesti ja asiakkaan elämäntilanteen mukaan.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn ja itsen tutkimista työntekijän roolista käsin. Tavoitteena on jaksaa paremmin työssä ja työn ulkopuolella sekä kehittyä työssä ja sen tekemisessä. Työnohjaus vahvistaa omaa työntekijän identiteettiä.

Työnohjaustapaamisissa käsittelemme asiakkaan aitoja työtilanteita sekä niihin liittyviä toimintatapoja, ajatuksia ja tunteita. Tarjoamani työnohjaus on voimavaroihin suuntautunutta; tuen ohjattavaani löytämään omat kykynsä ja vahvuutensa sekä rakennamme yhdessä sen varaan, mikä jo toimii.

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on uusia näkökulmia avaavaa. Työnohjauksesta hyötyvät mm. ihmissuhdetyössä, palvelualoilla ja vaativissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät sekä luovien alojen harjoittajat.